News

For our Swedish visitors we can give you the possiblity to learn more about non-contact measurments for the Industry.

Mål
Seminariet har som syfte att informera om mordern optisk beröringsfri mätteknik för andvändning inom verkstadsindustrin sam identifiera produktbehov som är kommersiellt tillämpbara. Ett av målen är att skapa ett forum för idébyte mellan användare inom verkstadsindustrin och företag inom optronikbranschen. Avsikten är att indentifiera, specificera och möjliggöra användning av optisk mätteknik för företag i branschen. Förhoppningsvis skall seminariet utöver att ge deltagarna förståelse för optisk beröringsfri mätteknik också leda till ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.

Arrangör
Swedoptronics branschföreningen inom VI, Sevriges Verkstadsindustrier.
Tid: 9 April 2003
Plats: VI Sveriges Verkstadsindustrier, Hörsalen, Storgatan 5 Stockholm
Avgift: 2 600 kr. I avgiften ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

För vidare information såsom program och anmälan kontakta Annika Wannerberg, telefon 08-782 0878,
www.vibab.se/swedoptronics/news


« home